CWC Super Pike Open

Tävlingsregler

FISKEMETODER

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet.

Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast konstgjorda beten får användas.

C&R – CATCH & RELEASE

Super Pike Open är en ren Catch & Release tävling (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka. Huggkrok är ej tillåtet.

Hantera fisken så skonsamt som möjligt!

• Minimera drillningstid och landa fisken så fort som möjligt.

• Försök att alltid att minimera fiskens tid över vattenytan!

• Se till att vara väl förberedd (håv, tänger, avkrokningsmatta)

• Landa gäddan med ett gälgrepp eller håv med gummerat nät, utan knutar.

• Kroka loss fisken i vattnet, om inte det går så lägg fisken på ett skonsamt underlag, avkrokningsmatta. Ej direkt på båtdurken. Glöm inte att fukta händer och underlag!

• Lossa kroken/krokarna med hjälp av en tång/peang. Om fisken krokas djupt, så klipp hellre av krokar än att slita sönder gälar eller skapa stora sår. (En fisk är mer värd än en krok).

• Väg inte fisken i onödan, det ökar luftexponeringen vilket påverkar överlevnaden. Om fisken måste vägas använd alltid ett vågnät. Häng aldrig en fisk direkt i vågen lodrätt ner!

• Vid eventuell fotografering eller när fisken ska lyftas tillbaka till vattnet se till att stötta fisken under magen.

• När fisken väl är vattnet så håll den upprätt tills den simmar iväg för egen förmåga 

Tänk på att använda:

• Tång/peang för att lättare lossa krokar

• Grov tång för att klippa av krokar som sitter illa.

• Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk i vattnet medan man förbereder fotografering.

• Använd gärna hullinglösa krokar

• Skonsamt underlag, avkrokningsmatta för fiskhantering

MÄTNING OCH REGISTRERING

Minimilängd för gäddor som registreras i tävlingen är 70cm. Endast gäddor som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och återutsatta räknas med i resultatet.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas enligt följande:

  • 1 bild i med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) Dessutom skall den utdelade tävlingsbrickan finnas med på bilden. Gäddan läggs på höger sida med vänster sida synlig.
  • 1 bild där fångstmannen håller i fisken och fångstmannens ansikte syns tydligt samt att gäddans vänstersida exponeras mot kameran.
  • Använd den app som är utskickad.

BÅT & SÄKERHET

2-3 tävlande per båt. Alla tävlande ska använda flytväst eller flytoverall (kontroll görs vid start) och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Lagets samtliga medlemmar skall fiska från samma båt under tävlingen.

Tänk på att det råder fiskeförbud 100 meter från fasta redskap.

Fartbegräsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter.

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring. 

Tävlingsbricka skall användas i enlighet med det som framgår under fliken ”Program”. Detta moment är för de tävlandes säkerhet.

LANDSTIGNING

Landstigning är förbjuden under tävlingstid. Om tävlande av någon anledning behöver gå iland kontaktas tävlingsledningen före landstigning.

ÖVRIGT

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävling d.v.s. senast kl. 17.00 på lördagen. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Super Pike Open förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk. 

TÄVLINGSOMRÅDE

Den norra gränsen går vid WGS84 57°40’47.7″N och den södra gränsen går vid WGS84 56°52’48.8″N

Respektera fredningsområden. 

START

Starten på fredagen sker i vattnet eller på land inom angivet område.

MÅLGÅNG

När ni avslutar tävlingen på lördagen lämnar ni in tävlingsbrickan på Badholmen

OBS! Det är oerhört viktigt att ni hör av er till oss när ni avslutar tävlingen, även om ni inte har någon fisk att rapportera in. Det är viktigt för oss att veta att alla tävlande har kommit i land när dagen är slut. Om lag underlåter att meddela tävlingsledningen att man kommit iland så larmas kustbevakningen och man riskerar att få betala för utryckningen.

SJÖKORT & NAVIGERING

För alla er som inte har Oskarshamns kommun som ert hemmavatten kan det vara bra att se till så att ni har koll på omgivningarna när ni är ute och fiskar. 

PROBLEM 

Stöter ni på problem, har några funderingar eller liknande under tävlingen så är det bara att ni hör av er till oss i tävlingsledningen så ska vi försöka hjälpa er. Ni når oss på: telefon Martin 072-7407169, Thomas 070-8405670.

RAMP

Det är tillåtet att sjösätta båt innan kaptensmötet. Endast ramper tillgängliga för allmänheten är tillåtna.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

  1. Kroka av fisken
  2. Fotografera gäddan mot mätbrädan. Observera att det är viktigt att ni tar tydliga bilder på fisken då otydliga bilder gör att fisken inte kommer räknas med i tävlingen. Glöm inte koden. Det bästa ni kan göra är att zooma in i er kamera efter att ni har tagit bilden. Ser man tydligt att gäddan ligger emot toppen på mätbrädan samt att måttskalan syns ordentligt nere vid stjärtfenan duger bilden säkert.
  3. Fotografera gäddan tillsammans med fångstman. Viktigt att fångstmannens ansikte syns tydligt.
  4. Släpp tillbaka gäddan.
  5. Skicka bilderna via appen.

RESULTAT

Resultat kommer att fortlöpande uppdateras på hemsidan för Super Pike Open. Uppdateringen kommer att upphöra 2 timmar före tävlingstidens slut på lördagen.

FOTOGRAFERA RÄTT

TÄVLINGSLEDNING

SPO Crew

Thomas Björklund | Martin Udd | Stefan ”Trumman” Trumstedt

© Super Pike Open
En webbplats från Design from Sweden.